Tjenester

3D-scanning

Tjenester

3D-scanning

Din leverandør innen

3d-Scanning

Vi har spesialisert oss på detaljscanning av bygg og konstruksjoner innen industri, byggebransjen og eiendomsforvaltning og utvikling, og har spisskompetansen som trengs for å kunne levere prosjekteringsunderlag av høy kvalitet til våre kunder.

Med vår erfaring fra store og små prosjekter landet rundt kan Kvasscom bistå med nøyaktig og effektiv innmåling og 3D-scanning slik at du som kunde kan spare både tid og penger, samt kontrollerer og sikrer plass for dine prosjekterte løsninger.

Hva er
3D-Scanning?

3D-laserscanning er en svært nøyaktig og rimelig metode for å hente inn «as built/som bygget»- informasjon om bygninger, industrianlegg, konstruksjoner, installasjoner osv. Ved bruk av 3D-scanning kan man på kort tid generere punktskyer av nåværende situasjon, som igjen
kan brukes til å produsere detaljrike BIM-modeller til bruk i CAD/BIM programvare.

Man kan altså på en rask og effektiv måte hente inn et uvurderlig underlag for videre beslutninger på deres prosjekt, og på den måten spare deg som kunde for mange timer og store kostnader.

Hvorfor bruke 3D-Scanning?

Scan to BIM

Har du erfaring fra byggebransjen er det stor sannsynlighet for at du har kommet over begrepet «Scan to BIM» på et eller annet tidspunkt, men hvordan fungerer det?

«Scan to BIM» er prosessen fra innmåling og 3D-scanning av eksempelvis en bygning eller konstruksjon, til modellering av selve BIM-modellen.

Først genereres det en millimeterpresis kopi av virkeligheten og nåværende situasjon med en 3D laserscanner – en såkalt punktsky. Millioner av punkter hentes inn og bearbeides, for deretter å importeres i CAD/BIM-programvare for produksjon og modellering av en BIM-modell.

Detaljeringsgraden på BIM-modellen avhenger av behovet hos kunden, og vi kan levere alt fra kun grunnleggende struktur og geometri til høyeste detaljeringsgrad for en svært nøyaktig gjengivelse av virkeligheten.

Rehabiliteringsprosjekter, eiendomsforvaltning og tilbygg/nybygg med tilknytning til eksisterende bygningsmasse er noen eksempler hvor «Scan to BIM» kan være en effektiv måte å hente inn underlag for ditt prosjekt, for så å benytte BIM-modellen til videre prosjektering.

Så enkelt fungerer det:

1. 3D-scanning

Innhenting av data ved bruk av 3D-scanner.

2. Prosessering

Bearbeiding og prosessering av punktsky.

3. BIM

Modellering av BIM-modell basert på punktsky.

Leveranse

Levering av punktsky og BIM-modell.

5. Leveranse

Levering av punktsky og BIM-modell.

Motta tilbud

    Magnus Tombre Strand
    Daglig leder